Обслуговування обладнання

        Щоб обладнання справно працювало тривалий час, його потрібно регулярно обслуговувати. Тільки в цьому випадку можна бути впевненим, що обладнання буде працювати безперебійно, продуктивно і не підведе .

          В залежності від призначення обладнання, його конструкції, режиму та умов роботи, визначається перелік робіт з обслуговування та їх періодичність (графік обслуговування). Щоденне обслуговування проводить персонал, який безпосередньо працює на цьому обладнанні. Інші профілактичні роботи виконують наші працівники.

          Для кожного замовника ми складаємо індивідуальний графік та перелік робіт з обслуговування з урахуваням специфіки роботи підприємства, цеху та конкретної одиниці обладнання.

          При потребі, забезпечуємо придбання витратних матеріалів: рідин, змазок і т.п. Замовнику не потрібно шукати, де все це придбати, як доставити. Також можемо утилізувати відпрацьовані рідини та матеріали.

          Всі виконані роботи оформлюються документально. На кожну одиницю обладнання оформляється технічний паспорт, в якому ведеться облік проведених робіт, замін технічних рідин та витратних матеріалів, вказуються всі ремонтні роботи і замінені чи відремонтовані деталі та вузли.

          Завдяки такому обліку можна проводити аналіз поломок для подальшого їх уникнення або мінімізації.

          Максимальний ефект обслуговування обладнання дає при виконанні його регулярно, але, у випадку, коли кошти замовника обмежені, можливе одноразове проведення ТО. Також можемо скласти інструкцію на кожну одиницю обладнання для проведення ТО силами замовника.

          Послугу можна замовити як одноразово (огляд та оцінка стану обладнання з подальшим повним ТО), так і на постійній основі. Замовник визначає особисто, яке семе обладнання має обслуговуватись.
Copyright LV-PROST © 2021. All Rights Reserved.